Bergen stemte rødt i fredsåret

Bergen hadde vært en borgerlig by. Det satte nazismen en stopper for. Arbeiderpartiet og Kommunistene fikk rent flertall ved kommunevalget i 1945.