Over ti år er gått siden minst 2500 bergensere fikk Giardia-infeksjon med magesjau og oppkast. Årsaken var kloakk i drikkevannet fra Svartediket.

En av de smittede var Beate Hamre, som gjennom flere år har vært profilert bistandsadvokat. Mandag må hun selv møte i retten, men denne gang i rollen som saksøker.

Hamre hevder at Giardia-smitten har gjort henne kronisk utmattet og påført henne varig irritert tarm.

Tapt arbeidsevne

Det samlede erstatningskravet er på nær 14 millioner kroner og handler både om tapte arbeidsinntekter, tapt arbeidsevne i hjemmet, ekstrautgifter som sykdommen har gitt og menerstatning. 7 av de 14 millionene er erstatning for fremtidig tapt inntekt i advokatpraksisen.

Det var Bergensavisen som først omtalte kravet til Hamre.

Karoline Henriksen er prosessfullmektig for Hamre. Hun vil ikke kommentere erstatningskravet. Hun sier dette til Bergens Tidende:

— Vi ønsker minst mulig oppmerksomhet om denne saken, og vi har også bedt om lukkede dører. Det er opp til domstolen å vurdere bevisene. Vi skal ikke prosedere i pressen i forkant.

Avviser

Kommunen ber om å bli frikjent og skriver i sitt sluttinnlegg at Hamre ikke har dokumentert at helseplagene hennes skyldes Giardia.

Kommunen påpeker dessuten at advokatpraksisen til Hamre gir så høy inntekt at arbeidsevnen hennes i stor grad må være intakt.

«Selv om hun i lange perioder har vært sykmeldt, har hun en inntekt som ligger over gjennomsnittet for den del av advokatbransjen som hun opererer i.»

Tingretten har satt av to uker til å behandle erstatningskravet. Saken starter neste uke og vil i hovedsak gå for lukkede dører.

Mange sliter

Mange Giardia-smittede sliter med helseplager ti år etter utbruddet. I august i fjor ble det publisert en studie gjort av forskere ved UiB og Haukeland Universitetssykehus. Studien viser at halvparten av dem som testet positivt for Giardia i 2004, hadde helseplager seks år etter.

Vel en tredel hadde irritabel tarm, mens nesten like mange slet med kronisk utmattelse. Hver femte hadde begge deler.

I januar gikk det ut nye spørreskjema til de smittede med spørsmål om helseplagene deres mer enn ti år etter utbruddet.

Flere hundre Giardia-ofre har fått utbetalt større eller mindre beløp fra kommunen i erstatning. I 2011 var forsikringspotten i Gjensidige på 30 millioner kroner brukt opp.

Det har vært reist flere erstatningssaker. Mange av dem er løst gjennom forlik. Hamres krav skal være det desidert største til nå.