Hvis du glemmer dette, kan du heller ikke klage

Viktig ved kjøp og salg av bolig.