Partiet foreslår en rekke tiltak som skal sikre økt rekruttering og fortsatt overlevelse for byens korps.

Forslaget kommer fra utflyttet bergenser og tidligere buekorpsgutt, Chase Alexander Jordal. Han er nå fylkesleder i Senterungdommen i Hedmark.

— Chase kom til meg med forslaget under landsmøtet for litt siden, og jeg stiller meg 100 prosent bak tiltakene, sier Senterpartiets ensomme svale i bystyret, Ove Sverre Bjørdal.

Forslaget inneholder en rekke punkter som vil bli fremmet i bystyret. Blant annet heter det:

«Bergen kommune skal tilby et frivillig kurs i grunnleggende organisasjon, ledelse og økonomi for byens buekorpssjefer. Kommunen skal sikre gode klubblokaler for samtlige av byens buekorps. Det skal bevilges flere midler til vervekampanjer for samtlige av byens buekorps. Midlene kan for eksempel brukes på informasjonsblader om buekorpsene som kan distribueres til alle barne— og ungdomsskolene i byen».

Senterpartiet tror en styrking av buekorpsorganisasjonene vil sikre forsatt overlevelse. Det er bakgrunnen for at Sp ønsker at kommunen skal tilby et årlig kurs i organisasjon, ledelse og økonomi for de nyvalgte buekorpssjefene.

Bjørdal peker på at korpsene forvalter budsjetter på mange titalls tusen kroner og at de organiserer turer og aktiviteter for barn og unge.

— Mange av sjefene er unge. Spesielt de mindre buekorpsene mangler eldre og erfarne personer som kan veilede sjefene. Derfor vil slike kurs styrke korpsenes profesjonalitet i arbeidet de gjør, sier Bjørdal.

- Trenger politisk støtte

Bystyrerepresentant Bjørdal er innflytter til Bergen, opprinnelig fra Ørsta, og innrømmer at han var skeptisk til buekorpsene da han kom til byen.

— Jeg forsto etter hvert at dette handler om byens sjel. Jeg mener buekorpsene bør sikres på samme måte som musikkorpsene, sier han.

— Hvordan da?

— Musikkorpsene har sin egen landsdekkende organisasjon. Det har ikke buekorpsene. Derfor trenger de all støtte de kan få, også politisk, for å overleve i fremtiden, sier Bjørdal og legger til:

POLITISK STØTTE: - Musikkorpsene har sin egen landsdekkende organisasjon. Det har ikke buekorpsene. Derfor trenger de all støtte de kan få, også politisk, for å overleve i fremtiden, sier Ove Sverre Bjørdal. Bildet er fra valgkampen i 2011.
Paul S. Amundsen

— Slik musikkorpsene også trenger støtte.Styreformannen for Buekorpsmuseet i Bergen, Odd Hugo Eriksen, ønsker velkommen alle tiltak som styrker buekorpstradisjonen.

- Lenge siden velmaktsdagene

— Det er lenge siden velmaktsdagene på 1970- og 80-tallet. Mens noen av korpsene stilte med over hundre mann, var ett av buekorpsene helt nede i 16 gutter 17. mai i fjor. Det er for dårlig. Men det finnes selvfølgelig lyspunkter med stor medlemsmasse, også hos dagens korps, sier han.

— Frykter du at korpsene vil dø ut på lengre sikt?

— Frykten vil alltid være der, men jeg tror innerst inne ikke det. Korpsene har overlevd siden 1850-tallet, og de formidler viktige verdier til dagens ungdom, blant annet samhold og selvstendighet, sier han.

Museet i Muren har i disse dager en utstilling hvor dagens korps blir presentert.

— Jeg oppfordrer alle å komme og ta en titt. Utstillingen viser hva korpsene står for og kan tilby dagens ungdommer, sier han.

Senterpartiet hevder hardnakket utspillet ikke handler om å fri til urbane velgere før høstens kommunevalg.

— Det er først og fremst politikken til beste for Bergen vi er opptatt av, ikke stemmesanking. Men hvis dette kan øke populariteten vår i Bergen, er det bra, sier Bjørdal.