Uklarhet om Haakonsvern-misdannelser

Statens arbeidsmiljøinstitutt har ikke funnet holdepunkter for at stråling i Televerkstedet på Haakonsvern er årsak til at flere barn er født med misdannelser.