Derfor forlot jeg Arbeiderpartiet

Siden 1997 har annenhver Ap-velger rømt partiet. De fleste har flyktet til Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti.