- Kjem brua, så går skulen

Folkehøgskuleelevane på Voss demonstrerte i går mot biltrafikken gjennom skuletunet.