Fornøyde kvinner på Storken

Åtte av ti kvinner har vært fornøyd etter å ha født på Storken på Kvinneklinikken