- Samarbeider med Haukeland

Avdelingsoverlege Leif S. Hauge ved Stord sjukehus sin psykiatriske poliklinikk ønskjer ikkje å kommentera kritikken mot avdelinga si behandling av autistiske Magnus Seljebu. Hauge viser til teieplikta.