Fellingsresultat frå villreinjakta

Fellingsresultatet for Hardangervidda villreinområde er klart.