Skal få rusmisbrukere i jobb

I 25 år var bergenseren Trond Andersen rusmisbruker. Nå er han i ferd med å etablere et eget ettervernsenter og treffsted for misbrukere som vil ut av rusen.