Baby to go

La det være klinkende klart: jeg liker babyer. De er rare, ler av absurditeter og lukter godt. I min omgangskrets er babyer nå den hotteste accessoiren; exit Prada, enter Babybjørn. Men et sted må gud hjelpe meg grensen gå.