Tyskerne håner busk fra Trondheim

Trondheim kommune har gitt det som kan være en av juletrehistoriens styggeste graner i gave til Hamburg. Tyskerne ler seg skakke av den brune og nåleløse fjølen.