Fiskefartøyer holdes utenfor

Den nye fiskerihavnen på Bontelabo i Bergen må fysisk deles for å tilfredsstille kravene om terrorberedskapstiltak i havnene hvis den fortsatt skal kunne anløpes av fiskefartøyer. Slike fartøyer inngår ikke i trusselbildet.