Austevoll vil ut av KLP

Med knapt fleirtal går formannskapet i Austevoll inn for at avtalen med KLP om pensjonsavtalar skal seiast opp.