Stadig flere bompengeprosjekter styres fra Bergen

Bro & Tunnelselskapet i Bergen, som har drevet bompengeringen rundt byen siden starten i 1986, har vunnet anbudet om den fortsatte driften fra 1. januar 2004.