• KLAGET: Tom Grenis Wave burde ikke miste bevillingen siden det var branntilsyn samtidig som skjenkekontroll, mente Monica Mæland. BT har fått tilgang på rapporten som viser at tilsynet var ferdig før skjenkekontrollørene kom.

Mæland stoppet skjenkestans

Monica Mæland lot Wave slippe skjenkestopp fordi de sa vaktene var opptatt med branntilsyn da kontrollørene kom på besøk. Men brannmennene var gått lenge før skjenkekontrollen.