Mor Teresa-søstre flytter til Bergen

Mor Teresas verdenskjente hjelpeorganisasjon Missionaries of Charity skal etablere seg i Bergen.