Kamp mellom bru og tunnel i Hardanger

Jondalstunnelen kostar over 500 millionar, så ingen har råd til å byggja han. Det bryggar opp til kamp mellom Hardangerbrua og Jondalstunnelen.