Strides om elevprognose

Byrådet viser til prognoser for fall i elevtallet i Årstad bydel når de nå vil legge ned Fridalen skole. Foreldre og politiske motstandere mener prognosen ikke holder som argument.