Deilig er fjo-ho-rden

Stille søndag formiddag. Kirkeklokkene i Eidsvåg kirke ringer malmfullt. Folk strømmer til gudstjeneste.