Fylkesmannen vraker Os-budsjettet

Fylkesmannen vil ikke godta 2001-budsjettet for Os kommune. Årsaken er at de beregnede inntektene fra salg av A-aksjer i BKK er for usikre.