Kjemper for May-Kristine

Lille May-Kristine Olsen (1) ble forsøkt drept av sin far. Faren drepte hennes mor. Nå vil hennes morfar endre barneloven, som automatisk gir faren foreldreansvaret når moren er død.