Får ikke seile

BNR sin flunkende nye Spaniabygde Fedje-ferge får ikke sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet. Fedjefolket må derfor fremdeles vente på godfergen.