- Ingen fucker med meg!

Det skal tiltalt nr. 3 ha sagt da han på kloss hold skjøt Øyvind Bjarte Madsen i hodet.