Kommunestreik stenger barnehager

Barnehager stenges, eldreomsorgen rammes og forbrenningsanlegget i Rådalen må slås av dersom det blir streik i kommunene 24. mai.