Ber om tiltak

Flere store menneskerettighets- og flyktningorganisasjoner engasjerer seg nå i de forfulgte kvinnenes sak.