Avhengige har ingen rett på støtte

Er du hektet på telefon eller tekstmeldinger, har du ikke rett på offentlig hjelp. - Slik bør det være, mener Hans Olav Fekjær.