Gjev opp vegbygging

Fiskeoppdrettar Ola Braanaas og selskapet Firda Management gjev opp planane om å byggje fastlandssamband til Ytre Gulen for 65 mill. kroner.