Vurderer bøtelegging

Bøtelegging av bossyndere er et spørsmål som diskuteres i kommunen.