Garantien som ble tatt av skred

For seks år siden sa stortingsflertallet nei til Hardangerbrua. Til gjengjeld garanterte rikspolitikerne at veiene i Indre Hardanger skulle bli sikre. De har hatt seks år på seg. I løpet av disse årene er det brukt 289 millioner - stort sett til å bygge en tunnel...