Miljøkraft mot elkraft i Muradalen

Eit økologisk opplevingssenter eller ein forbetra kraftstasjon? Det gir gjenlyd i Muradalen når Kurt Oddekalv diskuterer Hattebergvassdragets framtid med Aksel Kloster.