Kan slå tilbake

Det hersket en dyster og oppgitt stemning blant mindretallet på nominasjonsmøtet, men de gjorde sitt beste for å undertrykke sinnet.