Misbrukt i miljørapport

Direktoratet for naturforvaltning (DN) føler seg misbrukt som fagorgan i en ny miljørapport om Hardangervidda.