Lensmann bedrageri-anmeldt

En pensjonert lensmann fra Hordaland er anmeldt for å ha forledet en 83-åring til å endre testamentet og selge barndomshjemmet.