Angripen av vêr - låg ute i to netter

I to netter låg ei 60 år gamal kvinna hjelpelaus under open himmel, skamfaren av ein illsint vêr.