- Foreldre snytt for 40 mill.

Foreldrene til 6700 barn i skolefritidsordningen i Bergen har de siste tre årene betalt opp til 2500 kroner for mye i foreldrebetaling i året.