- Avhengig av tohjuling

Mangel på kollektivtilbod gjer ungdom avhengige av moped eller motorsykkel, sjølv om det går på livet laust.