Skoler og aldershjem berget

Byrådet bøyer av og lover å finne penger til de fådelte skolene, aldershjemmene og barnehagene.