Bergenstjuvar fakka i skogen

To bergensarar i ein stolen bil var på leiting etter bensin i nokre naust i Eidfjord tidleg sundag morgon. Dei freista først å stikke til skogs, men røynde eidfjordingar har jakta på større dyr enn desse karane.