Politimann døde, ingen straffes

Statsadvokaten konkluderer med at ingen bør straffes etter kortesjeulykken i 1999, hvor politimannen Tore Johan Vinnes (32) døde.