• LIV LAGA FOR SKULEHUSET: Kunstanren Lars Sture har etablert seg med base i Solund, vestanfor det meste. Her skal han bu, arbeide og huse andre kunstnarar frå heile Europa. Målet er å ha minst ei utstilling årleg på høgt internasjonalt nivå.<p/>FOTO: ODDLEIV APNESETH

Nesten, men ikkje heilt heime

Etter 20 år i europeiske storbyar har kunstnaren Lars Sture slått seg ned bak ein forblåst bergknaus med tvilsam mobildekning. Han er nesten heime, men berre nesten.