«Smådrops» til Vestlandet

Vestlandet er tilgodesett med få ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett. Her er de viktigste: