Ordførar-reklame skaper harme

Ei brosjyre frå Vital Tour har fått reiselivsnæringa i Hordaland til å sjå raudt.