Slår alarm om plastforsøpling i havet

Noen av plastflakene som ble funnet i hvalen som strandet på Sotra, er to meter lange. – Alarmerende, sier eksperter.

Publisert Publisert

– Dette er en kyllingpose som trolig stammer fra Storbritannia, og her er en plastpose med dansk påskrift. Vi har også funnet plastemballasje fra en Daim-sjokolade, sier zoolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Terje Lislevand.

Han viser frem noen av de 30 plastposene som ble funnet i magesekken til gåsenebbhvalen som strandet på Sotra sist lørdag.

Det største plastflaket er over to meter langt.

– Funnene illustrerer at plastforsøpling ikke bare er et norsk problem, men et globalt problem, sier Lislevand.

TO METER: – Hvalen må nok ha kavet en del for å svelge de største plastflakene, sier zoolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Terje Lislevand. Foto: Marita Aarekol

Må tas grep

– Dette er et forferdelig eksempel på hvilke skader plastforsøplingen forårsaker, sier direktør ved GRID-Arendal, Peter Harris, i en pressemelding onsdag ettermiddag.

GRID-Arendal er en stiftelse som samarbeider med FNs miljøprogram. Ifølge FN havner over åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene årlig, skriver NRK.

En nylig rapport fra GRID-Arendal viser at mer enn halvparten av alle hvalene som ble undersøkt i en studie gjort av stiftelsen, hadde plast i fordøyelsessystemet.

I en tidligere rapport ble det funnet plastsøppel i ti prosent av havskilpaddene, 59 prosent av hvalene, 36 prosent av selene og 40 prosent av sjøfuglene som ble undersøkt.

– Våre rapporter indikerer at problemet med plastsøppel bare vil øke med årene dersom vi ikke griper sjansen til å handle nå, sier Harris.

I fjor ga den norske regjeringen en gave verdt ti millioner kroner til FNs miljøprogram for å intensivere arbeidet med plastproblematikken.

MEST PLAST: Magesekken til gåsenebbhvalen var full av plast, men det ble også funnet en del blekksprutnebb, noe som tyder på at hvalen kan ha forvekslet plasten med blekksprut. Foto: Marita Aarekol

– Ikke tilfeldig

Zoolog Terje Lislevand mener det ikke er helt tilfeldig at hvalen har fått i seg så mye plast.

Gåsenebbhvalen tilhører hvaltypen tannhval, som vil si at den er utrustet med tenner i kjeven. Tannhvaler er ifølge Lislevand spesielt utsatt for å få i seg store plastflak fordi de spiser mye blekksprut.

Under disseksjonen ble det blant annet funnet en god del blekksprutnebb i hvalens mage.

– Det er sannsynlig å tro at hvalen kan ha forvekslet plasten med blekksprut, som ser ut til å være hvalens favorittføde. Dette kan være en av grunnene til at den har fått i seg så store mengder plast, sier Lislevand.

Kan ha lidd lenge

Ifølge forskerne som dissekerte hvalen, hadde den et tynt spekklag, noe som tyder på at den ikke har fått i seg næring på en god stund. Tarmsystemet var totalt tømt for næring, og Lislevand mener at hvalen har lidd mye.

– Plasten har nok bygget seg opp over tid og etter hvert blokkert hele fordøyelsessystemet. Dette var nok årsaken til hvalens unormale atferd som gjorde at den strandet, sier zoologen.

Han tror hvalen kan ha overlevd en god stund uten å få i seg mat.

– Plasten vi fant forteller ikke bare en viktig del av historien til denne gåsenebbhvalen, men også mye om tilstanden i havet generelt, sier Lislevand.

Publisert