Stenger skoler i Sogn og Fjordane

Et enstemmig fylkesting har vedtatt å avvikle skoletilbud i Luster og Jølster.