Luftambulansen får ikke fly

Luftambulansen i Hordaland får ikke fly på grunn av vulkanasken.