Krasj i tunnel

Trafikkulykke i Stavenestunnelen på E16 i Vaksdal.