Lærar og elev usamde på Voss

Lærarane trur at trivnaden er større i skulane på Voss enn elevane sjølve gjev uttrykk for. For mobbing er situasjonen omvendt.