- Vennligst forlat retten!

Vitne satt på tilhørerbenk i straffesak.